عیب یابی و تعمیر یخچال

یخچال اصلا کار نمی‌کند. پریز برق ندارد: قطعی برق پریز را برطرف کنید. دوشاخه و سیمهای رابط خراب است: با دستگاه اهم متر ، زمانی که دوشاخه یخچال به پریز وصل نشده است دوشاخه و کابل را تست کنید و در صورت وجود عیب نسبت به رفع آن یا تعویض آن اقدام نماید. ترموسات خراب است: آن را

ساختمان یخچال

دیدکلی  حفظ و نگهداری آن دسته از مواد غذایی که در برابر حرارت محیط خاصیت داده و فاسد می‌شوند، از دیرباز مورد توجه بشر بوده است. تا گذشته‌ای نه چندان دور انسان برای نگهداری این دسته از مواد غذایی از چشمه‌ها ، چاهها و یا غارهای زیرزمینی استفاده می‌گردد. تاریخچه  ابتدایی‌ترین نوع یخچال را ژاکوب
بالا